ବଜ୍ରପାତରେ ଟଳିପଡିଲେ ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଗୋମାତା

ଖବର ମୁତାବକ Balasore ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ନିଖିରା ଗ୍ରାମପ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ chadapalapada ଗ୍ରାମରେ ଗତ ସମୋବାର ଦିନ ଗ୍ରାମର ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଗୋମାତା ନଦିପଠାକୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶୁଖିଲା ବଜ୍ରପାତରେ ଚାଲିଯାଇଛି ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଗୋମାତା ଜୀବନ l

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *