TECHNOLOGY

ବାଲେଶ୍ଵର ସହରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ

ବାଲେଶ୍ଵରରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ୨ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ବିବାଦ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପୋଡା ଜଳା ପରେ ବାଲେଶ୍ଵର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଳା ପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ଵରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ ପୁରା…

HEALTH

ବାଲେଶ୍ଵର ସହରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ

ବାଲେଶ୍ଵରରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ୨ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ବିବାଦ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପୋଡା ଜଳା ପରେ ବାଲେଶ୍ଵର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଳା ପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ଵରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ ପୁରା…

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମର୍ମନ୍ତୁତ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦାର୍ଜିଲିଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ସିଲିଗୁଡି ଠାରେ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସହ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ ଧକ୍କା । ରେଳଧାରଣାରୁ ଖସିପଡିଲା ବଗି । ରଙ୍ଗପାଣି ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ଭୟଙ୍କର  ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି । ରେଳକର୍ମଚାରୀ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ସହ…

POLITICS

ବାଲେଶ୍ଵର ସହରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ

ବାଲେଶ୍ଵରରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ୨ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ବିବାଦ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପୋଡା ଜଳା ପରେ ବାଲେଶ୍ଵର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଳା ପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ଵରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ ପୁରା…

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମର୍ମନ୍ତୁତ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦାର୍ଜିଲିଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ସିଲିଗୁଡି ଠାରେ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସହ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ ଧକ୍କା । ରେଳଧାରଣାରୁ ଖସିପଡିଲା ବଗି । ରଙ୍ଗପାଣି ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ଭୟଙ୍କର  ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି । ରେଳକର୍ମଚାରୀ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ସହ…

TRAVEL

ବାଲେଶ୍ଵର ସହରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ

ବାଲେଶ୍ଵରରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ୨ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ବିବାଦ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପୋଡା ଜଳା ପରେ ବାଲେଶ୍ଵର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଳା ପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ଵରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ ପୁରା…

SPORTS

ବାଲେଶ୍ଵର ସହରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ

ବାଲେଶ୍ଵରରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ୨ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ବିବାଦ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପୋଡା ଜଳା ପରେ ବାଲେଶ୍ଵର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଳା ପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ଵରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ ପୁରା…